Vernieuwing: beter of slechter

NadenkenEens in de zoveel tijd moet je veranderen. Veranderen verhindert stilstand en laat je opnieuw nadenken. De afgelopen dagen heb ik ook een beetje nagedacht (niet te veel natuurlijk) over dit blog. Over de indeling en het gebruik van categorieën en het gebruik van de tags bijvoorbeeld.

De categorieën werden door mij praktisch niet gebruikt. En dat gaat veranderen. Want ik ga over tot een geheel nieuwe categorie indeling, naast een totaal nieuw thema.

Het thema heb ik gekozen vanwege meer zichtbare items. Daardoor is het mogelijk om sneller een wat ouder bericht aan te klikken. Tegelijk is het naar mijn idee overzichtelijker en wordt meer aandacht geschonken aan de categorieën.

5zintuigenEn daar komt dus de nieuwe categorie indeling om de hoek kijken. De oude indeling was zo maar gedaan, zonder gedachte. Maar de nieuwe indeling is logischer, denk ik. Nee, vind ik zelfs. Een indeling naar zintuigen, want uiteindelijk zijn wij mensen. Mensen die horen, zien, voelen, proeven en ruiken. En dat worden nu precies de nieuwe categorie indelingen.

Horen wordt de categorie van muziek. Logisch natuurlijk. Maar ook van ‘wat heb ik nou weer gehoord’.

Zien wordt de categorie van films en kunst. Maar ook van lezen en foto’s.

Voelen gaat over mijn eigen gevoelens, kan over allerhande zaken gaan waar ik iets bij voel (of niet voel, dan kan ook).

Proeven, u raadt het al, gaat vooral over eten. En alles wat daar bij hoort.

Ruiken tenslotte gaat over stinkende zaakjes. Maar kan evenzeer over eten gaan (of etenswaren). Of over andere snufwaardige zaken.

Het zal even wennen zijn, voor mij als schrijver maar ook voor u als lezer. Maar ik denk dat het uiteindelijk leuker is. En uiteraard kan een bericht onder meerdere categorieën vallen. Belangrijk worden in ieder geval de tags. Die worden scherper toegekend aan een bericht. Ook dat zal even oefenen zijn.

Hopelijk vindt u het als lezer in ieder geval leuker en leesbaarder. Daar gaat het toch om?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *