Maria Magdalena, boetvaardig zondares of feministisch icoon

Het antwoord op deze vraag kun je wellicht vinden op de tentoonstelling in Museum Catharijne Convent in Utrecht. Want daar kun je nog tot en met 9 januari 2022 zoeken naar het antwoord.

In het evangelie van Lucas staat dat Jezus Maria Magdalena van zeven demonen bevrijdde. Hoe ze elkaar leerden kennen is onduidelijk. Waarschijnlijk was het een rijke vrouw, want zij zorgde voor Jezus en de twaalf apostelen. Ze was bij de kruisiging en de graflegging. Ze was ook de eerste die bij het lege graf van Jezus kwam en de eerste die Jezus zag na zijn opstanding. Toen ze dit aan de apostelen vertelde, geloofden ze haar niet en dachten dat ze kletste.

Veel later werd ze door een toenmalige paus aangemerkt als een boetvaardige zondares oftewel een vrouw van lichte zeden. Door deze vermenging van verschillende figuren werd Maria Magdalena vaak als zodanig voorgesteld in kunstwerken en legendes.

De tentoonstelling laat alle facetten van Maria Magdalena’s leven zien. Mysterieus, kroongetuige, zondares, feminist. Seksualiteit, sensualiteit en zonde. Een baken van hoop. En was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus?
Aan het eind van de tentoonstelling wordt aan de bezoeker gevraagd om zelf te bepalen hoe jij Maria Magdalena ziet door een muntje in een doorzichtig kokertje te gooien. De meerderheid had gekozen voor “een sterke vrouw”.
Daarbij kijkt Maria Magdalena je indringend aan.